6 hướng triển khai bài viết: Cứu tinh của Ý tưởng

6 hướng triển khai bài viết: Cứu tinh của Ý tưởng


Một người làm nội dung việc bí ý tưởng diễn ra như cơm bữa, mà có ý tưởng rồi mà triển khai như thế nào thì lại bối rối 😣😣😣

Trong bài post này mình copy lại từ RIOBook sẽ cho bạn 6 hướng triển khai bài viết, chi tiết ở từng ảnh. Hi vọng những kiến thức tổng hợp này sẽ giúp bạn thoát bí với việc biến "ý tưởng" thành "bài viết".

Share: Thu Hường

1. Ngắn hạn - Dài hạn
Ví dụ với một chủ đề là “Facebook giảm hiển thị bài viết của trang trên newsfeed của người dùng” thì điều này sẽ dẫn tới những ảnh hưởng ngắn hạn và dài hạn như thế nào? Biểu hiện của những ảnh hưởng đó ra sao? Bạn có thể làm gì để trong tình hình này?... Đó sẽ là những nội dung thường có trong một bài viết tiếp cận theo hướng này. Thông thường, bài viết sẽ đưa ra những dự đoán để định hướng người đọc.

Chủ đề: Facebook giảm hiển thị bài viết của trang trên newsfeed người dùng

Ý 1: Lúc đầu, các chỉ số bài viết trên trang sẽ đi xuống: Giảm lượt tiếp cận, tương tác

Ý 2: Về lâu dài, các page sẽ phải thay đổi hướng phát triển nội dung, tạo ra nhiều nội dung chất lượng hơn.

2. Quá khứ - Hiện tại - Tương lai


Đây là một biến thể của hướng tiếp cận ngắn hạn - dài hạn, nhưng ở một phiên bản cụ thể hơn. Bài viết dạng này xâu chuỗi các thông tin để cung cấp cho người đọc một cái nhìn tổng thể.

Chủ đề: Facebook giảm hiển thị bài viết của trang trên newsfeed người dùng

Ý 1: Năm x, Facebook đã đưa ra những thuật toán để hạn chế bài viết trên các page

Ý 2: Hiện tại, thuật toán càng ngày càng thắt chặt hơn, biểu hiện ở nhiều điểm

Ý 3: Có thể trong tương lai, Facebook sẽ tiếp tục điều chỉnh giảm tần suất xuất hiện của các bài viết trên page.

3. Xu hướng tăng - giảm


Nói đến tăng, giảm đương nhiên chúng ta đề cập đến những thay đổi theo đồ thị hình sin. Ở đây có thể là thay đổi về số lượng hoặc chất lượng. Tuy nhiên, không phải lúc nào sự phát triển của yếu tố này cũng tỉ lệ nghịch với sự đi lên của yếu tố khác.

Chủ đề: Facebook giảm hiển thị bài viết của trang trên newsfeed người dùng

Ý 1: Tỉ lệ hiển thị bài viết của page trên newsfeed của người dùng giảm, hiện tại chỉ là a% so với b% của thời điểm 1 năm trước.

Ý 2: Trong khi bài viết của page bị bóp reach thì các bài viết của người dùng lại được ưu tiên hiển thị nhiều hơn.

4. Nguyên nhân - Kết quả


Chủ đề: Facebook giảm hiển thị bài viết của trang trên newsfeed người dùng

Ý 1: Facebook giảm hiển thị bài viết của trang vì muốn người dùng tương tác với người dùng nhiều hơn.

Ý 2: Trải nghiệm người dùng sẽ ảnh hưởng tới cách các page làm nội dung.

5. Phân tích các khía cạnh


Ở đây bạn có những mảnh ghép content tách rời nhau nhưng vẫn nằm trong bức tranh tổng thể. Trong bài viết có thể đề cập đến sự so sánh, tuy nhiên, nội dung so sánh lại không cùng trên một hệ qui chiếu.

Chủ đề: Facebook giảm hiển thị bài viết của trang trên newsfeed người dùng...

6. Định nghĩa


Bài viết định nghĩa sẽ cung cấp cho người đọc một lượng thông tin lớn. Trong bài bạn sẽ giải thích các thuật ngữ, các số liệu có ý nghĩa đặc biệt.

Comments