Có một bài ca cha đã viết khi chưa đặt tên con!

Nào hãy nối bước trên đường thênh thang cha đã đi 
Và con hãy sống hơn cha đã sống một thời xa 
Rồi con sẽ lớn bao niềm vinh quang đang đón chờ 
Dòng đời cám dỗ con hãy vững bước bằng đôi chân 
Dõi bước con đi và cha mong con nên người