Ngày con ra đời

Ngày con ra đời
Ảnh 2 mẹ con bên nhau hạnh phúc :)
Nó nói! Tao cầm dao hù mày, mày không sợ sao?....
Bác sĩ nói! Tôi cầm kim tiêm chích anh, anh không sợ sao?...
Sa tan nói! Ta sẽ lấy linh hồn ngươi, ngươi không sợ sao?...
Dracula bảo! ta sẽ hút máu ngươi, ngươi không sợ sao?...
Tôi trả lời tất cả....
Không! Tôi đã có vợ rồi

[Cháu: Lê Vũ Nguyên Giáp
Sinh ngày: 17/09/2015
Mẹ tròn con vuông và rất khỏe mạnh.