Sự kiện lớn nhất đời tôi

Thực sự thì mỗi một khoảng thời gian là một xứ mệnh lịch sử trong đời mỗi người mà sau này nó đáng để nhắc tới. Điều tôi muốn nói duy nhất ở đây là lời cảm ơn sâu sắc đến những người thân, Cha, Mẹ, những, người bạn,... Những người đã là một phần trong cuộc đời của tôi. :)