[Music] Nhớ về Madagui - Mgbois

Cái mớ cảm xúc hỗn độn này nhắc đến thì cũng lâu lắm rồi, chả còn nhớ nổi nữa đâu. Chỉ nhớ nó vào lúc 3h sáng ngày 29 giao thừa (năm nhuận), lúc mà nhìn mọi người từ khắp nơi đeo ba lô về với gia đình lướt ngang qua mình. :)
2 dứa ngồi ngơ cái mặt, rồi kill thời gian bằng cái này đây >.<