Tạo chiến dịch SEO với lịch trình tiết kiệm thời gian

SEO Audit là rất phổ biến. Đặc biệt là khi một tổ chức mới thuê một doanh nghiệp để tiến hành audit, xem xét các chiến lược hiện tại và tìm kiếm các yếu tố để khắc phục. Trong hầu hết các trường hợp thì đây là một sự đầu tư thời gian tuyệt vời mang lại chiến thắng nhanh chóng (và ngăn chặn thảm họa) có thể đạt được trong cuộc Audit này.

​ Khi chúng tôi tiến hành audit, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy số lượng các mục cần phải được khắc phục. Nhưng bạn đừng lo lắng, nó không mất quá nhiều thời gian nếu bạn thường xuyên kiểm tra và khi đó bạn chỉ mất một giờ hoặc lâu hơn một chút là đủ.


Dưới đây là cách để tạo ra FrameWork cho chiến dịch SEO của bạn, bảo vệ những nỗ lực và tăng cường nền tảng của bạn. Tất cả thời gian trung bình được ước lượng dựa trên việc sử dụng các công cụ và được áp dụng cho một trang web từ nhỏ đến trung bình.

Mỗi tuần – tổng thời gian 15 phút:

Tạo chiến dịch SEO với lịch trình tiết kiệm thời gian

Mỗi tháng – tổng thời gian là 60 phút:

Tạo chiến dịch SEO với lịch trình tiết kiệm thời gian 1

Mỗi quý – tổng thời gian là 110 phút:

Tạo chiến dịch SEO với lịch trình tiết kiệm thời gian 2

6 tháng 1 lần – Tổng thời gian là 175 phút:

Tạo chiến dịch SEO với lịch trình tiết kiệm thời gian 3

Đây là danh sách những khoản cần phải đầu tư thời gian xứng đáng để có thể phát hiện ra sớm các vấn đề tiềm năng trước khi chúng ảnh hưởng đến những nỗ lực của bạn. Thêm vào đó, việc thực hiện thường xuyên sẽ giúp bạn phát hiện ra những vấn đề phải được sửa chữa và không tốn quá nhiều thời gian của bạn.