Châm ngôn của Tý (Phần 2)

Sai lầm lớn nhất đời của tất cả chúng ta chỉ có 2 chữ "cứ tưởng"