Posts

Một vài câu nói TS Lê Thẩm Dương hay sử dụng:

Sống sao đừng bao giờ để hối hận trong tương lai...